Pas dy edicioneve të suksesshme të Akademisë Mbi të Drejtat e Punës, me kënaqësi ju njoftojmë seedicioni i radhës po afron!Në kuadër të projektit “Promovimi i Punës së Dinjitetshme,” OJQ …

Social enterprises and NGOs are invited to submit project proposals to test innovativeapproaches and pilot solutions as part of the “EICEE – Western Balkan Eco Innovation andCircular Economy Ecosystem” project. …

Lens ka hapur thirrjen për Programin e Punës Praktike për Juristë të Ardhshëm në kuadër tëprojektit “Promovimi i Punës së Dinjitetshme”.Programi i Punës Praktike përfshin trajnimin për ngritjen e aftësive …