Pas dy edicioneve të suksesshme të Akademisë Mbi të Drejtat e Punës, me kënaqësi ju njoftojmë seedicioni i radhës po afron!Në kuadër të projektit “Promovimi i Punës së Dinjitetshme,” OJQ …

“Kompani / Ekspert për Përmirësimin dhe mirëmbajtjen e portalit“ Për nevojat e projektit “Promovimi i Punës së Dinjitetshme”, Lens është në kërkim të kontraktimit të një kompanie me eksperiencë për …

Lens ka hapur thirrjen për Programin e Punës Praktike për Juristë të Ardhshëm në kuadër tëprojektit “Promovimi i Punës së Dinjitetshme”. Programi i Punës Praktike përfshin trajnimin për ngritjen e …

Në kuadër të projektit “Promovimi i Punës së Dinjitetshme,” OJQ Lens hap thirrjen për aplikim në  Akademinë e të Drejtave të Punës, që do të zhvillohet nga data 30 shtator …

Për nevojat e projektit “Promovimi i Punës së Dinjitetshme, Lens është në kërkim të kontraktimit të njëkompanie me eksperiencë për përmirësimin dhe mirëmbajtjen e portalit www.drejtatepunes.com. Palët e interesuara ftohen te …

LENS është në kërkim të kontraktimit të një eksperti/grupi ekspertësh për hartimin e kurikulës dhe planitte aktiviteteve për  Akademisë së të Drejtave të Punës në kuadër të projektit “Promovimi i …

Për nevojat e projektit “Promovimi i Punës së Dinjitetshme,” Lens është duke kërkuartrajner/fasilitator të kualifikuar për mbajtjën e trajnimit në kuadër të Akademisë së të Drejtave tëPunës. Akademia do të …

Lens ka hapur thirrjen për Programin e Punës Praktike për Juristë të Ardhshëm në kuadër tëprojektit “Promovimi i Punës së Dinjitetshme” Programi i Punës Praktike përfshin trajnimin për ngritjen e …

Position: Project officerLocation: Prishtina, KosovoType of Contract: Full timeDuration:  Up to one year (Renewable)Reports to:  Executive DirectorNet Salary: 673 EUR –  1,015 EUR (Depending on experience, post and salary history)  General information We are …

LENS invites qualified service providers and/or individual to apply for the following service: Provision of professional IT services for developing prototype ideas into real products/services The application must be submitted …

LENS invites qualified service providers and/or individuals to apply for the following service: Mentoring services to support the development of three prototype ideas into real products/services The application must be …

Lens po kërkon dy ekspert në mentorim të cilët do të ofrojnë mbështetje për përfituesit e projektit (studentet) në hulumtimet e tyre për tema që synojnë të drejtat e punës. …

Lens ka hapur thirrjen për Programin e Punës Praktike për Juristë të Ardhshëm në kuadër tëprojektit “Promovimi i Punës së Dinjitetshme” Programi i Punës Praktike përfshin trajnimin për ngritjen e …

Terms of References  Hiring of consultant individuals to provide lectures and facilitate sessions at the School of Entrepreneurship Contract type  Service contract   Duration  4 days (one day preparation and 3 …

Shënim: Është shtyrë afati për aplikim deri më 18 maj 2022. Hapet thirrja për garën për biznese të gjelbra dhe innovative 2022. Gara për Ide të Gjelbra dhe Inovative është …

Lens është në kërkim të kontraktimit të një kompanie me eksperiencë për përmirësimin dhe mirëmbajtjen e portalit www.drejtatepunes.com në kuadër të projektit “Nxitja e punës së denjë përmes fuqizimit të …

Lens është duke kërkuar ofertuesit e interesuar për ofrimin e shërbimeve për transportimin e pjesëmarrësve nga pjesë të ndryshme të Kosovës për në Prishtinë dhe anasjelltas gjatë kohës së organizimit …

Lens është duke kërkuar ofertuesit e interesuar për ofrimin e shërbimeve për shfrytëzimin e sallës dhe ushqimit për organizimin e Shkollës së Ndërmarrësisë. KriteretOfertuesit e interesuar duhet të: Jetë në …

Lens ka hapur thirrjen për ciklin e dyte dhe te trete te ius, programin e punës praktike në kuadër të projektit “Nxitja e punës së denjë përmes forcimit të Menaxhimit …

Position: Project coordinatorLocation: Prishtina, KosovoType of Contract: Full timeDuration:  One year (Renewable)Reportsto:  Executive DirectorSalary: Up to 1,300 EUR (Depending on salary history)  General information Lens is seeking for a potential candidate to join …

Lens po kërkon konsulentë / profesionistë dhe entuziastë me përvojë profesionale në sektorin privat ose përvojë në ligjërimin e temave të biznesit, për shkollën e ndëmarrësisë, e cila do të …

Titulli i Projektit: Promovimi i punës së denjë: Portali online i raportimit të shkeljeve të të drejtave të punës dhe standardeve të sigurisë në punë  Lens është në kërkim të …

LENS fton ofrues të kualifikuar për të shprehur interesim për aplikim në thirrjen si më poshtë Mentor për mbështetjen e anëtarëve të i2space për të zhvilluar start-up ide. Nëse jeni …

Ide të Gjelbera dhe Inovative është garë e cila synon të zhvillojë inovacionin për ide biznesi të gjelbërta në nivel lokal dhe të përkrahë rolin e bizneseve në angazhimin e …

Lens po kërkon një profesionist me njohuri dhe përvojë në zhvillimin e biznesit, start-up biznese dhe ndërmarrësi, për të mentoruar ekipet e të rinjve gjatë hapave të tyre të parë …

Lens po kërkon një asistent(e) të projekteve në një apo më shumë fusha të cilat i mbulon: ndërmarrësi, politika të punësimit, inovacion, zhvillim i medias elektronike, privatësi dhe mbrojtje e …

Lens is seeking for a company/consultant (legal entity) with extensive knowledge of Kosovo labor law and a good knowledge of business sector, to conduct a study which will analyze needs …

Lens is seeking for a company/consultant (legal entity) with extensive knowledge of Kosovo labor law and a good knowledge of business sector, to carry out a survey of internet usage, …

Lens is looking for an expert with long experience in active labor market measures to propose a suitable model to implement the internship scheme for the USAID-funded project Up to …

Rishpallje: LENS fton ofruesit e kualifikuar për të shprehur interesim për aplikim në thirrjen si në vijim: Trajner për realizimin e programit trajnues të i2space në Pejë Qëllimi i trajnimit …

LENS fton ofruesit e kualifikuar për të shprehur interesim për aplikim në thirrjen si më poshtë: Organizimin e aktiviteteve ndërkufitare për të lehtësuar krijimin e rrjetëzimit midis anëtarëve të i2space …

LENS fton ofruesit e kualifikuar për të shprehur interesimin për ofrimin e shërbimeve si në vijim: Përkthime simultane në gjuhët: shqip – serbisht dhe anasjelltas – Ne jemi në kërkim …

LENS fton ofruesit e kualifikuar për të shprehur interesim për aplikim në thirrjen si në vijim: Trajner për realizimin e programit trajnues të i2space në Pejë Qëllimi i trajnimit është …

Position: Project coordinatorLocation: Prishtina, KosovoType of Contract: Part timeDuration:  One year (Renewable)Reports to:  Executive Director General information Lens is seeking for a potential candidate to join our team in the …

Ide të Gjelbera dhe Inovative është garë e cila synon të zhvillojë inovacionin për ide biznesi të gjelbërta në nivel lokal dhe të përkrahë rolin e bizneseve në angazhimin e …

LENS fton ofruesit e kualifikuar për të shprehur interesimin për ofrimin e shërbimeve si në vijim: Përkthime simultane në gjuhët: shqip – serbisht dhe anasjelltas – Ne jemi në kërkim …

LENS po kërkon mentor me përvojë për edukimin e të rinjve. Gjatë muajit mars, është planifikuar të organizohet një punëtori tre ditore si pjesë e programit “i2 SPACE”. Si angazhim …

Position: Project coordinator Location: Prishtina, Kosovo Type of Contract: Part-time Duration:  One year (Renewable) Reports to:  Executive Director General information Lens is seeking for a potential candidate to join our …

Lens is seeking for a consultant with good knowledge of Kosovo business sector, to carry out a mapping of businesses in selected regions and research their needs in terms of …

Kjo thirrje është një mundësi e veçantë për të rinjtë nga Komuna e Pejës, Istogut, Deçanit dhe Klinës qenë pjesë e programit për promovimin e tolerancës dhe të menduarit kritik …

LEXO artikullin në:  SRB | ENG i2 Space është hapësirë inovative shoqërore, me një shtrirje në internet, ku njerëzit ndajnë interesat e tyre në teknologji, mbajnë takime, punojnë në projektet …

Pročitajte ovo u: ALB | ENG I2Space su društveno inovativni prostori, sa online ekstenzijom, gdje ljudi dijele svoja interesovanja za tehnologiju, imaju sastanke, rade na svojim projektima i uče jedni …

Lens si pjesë e projektit “Duke ecur në rrugën e pajtimit – fuqizimi i komuniteteve për një shoqëri paqësore është duke kërkuar një ekspert për të kryer një hulumtim për …

Ri-shpallje Projekti “Vetëpunësimi dhe Ndërmarrësi Sociale për Rini” është i financuar nga Bashkimi Evropian përmes Programit të Bashkëpunimit Ndërkufitar IPA II Mali i Zi Kosovë 2014-2020. Projekti synon të kontribuojë …

Termet e referencës   Për: Krijimin e planit të detajuar të avokimit në lidhje me punësimin dhe sipërmarrjen e të rinjve për projektin WEB4YES (Organizatat e Shoqërisë Civile të Ballkanit …

Njoftim: Është shtyer afati. Nëse jeni të interesuar, ju lutemi na shkruani në e-mailen info@ngolens.org, deri më 20 nëntor 2019. Projekti “Vetëpunësimi dhe Ndërmarrësi Sociale për Rini” është i financuar …

Lens po kërkon 10 vullnetarë nga komuna e Prishtinës që t’i bashkohen organizimit të eventint të “Ditës Ndërkombëtare të Vullnetarizmit”. Për të shënuar këtë ditë, zyra e UNICEF në Kosovë, Ministria e …

Termat e referencës Për: Prodhimi i videove të shkurtra dhe fotografi me rezolucion të lartë për “Ditën Ndërkombëtare të Vullnetarëve” pjesë e projekti “Vullnetarizmit për Rininë dhe Ndërtimin e Kapaciteteve …

Termat e referencës Për: Konsulent për Media Sociale për aktivitetet e “Dita Ndërkombëtare e Vullnetarizmit”, pjesë e projektit “Vullnetarizmi për Rininë dhe Ndërtimin e Kapaciteteve të Sektorit Privat”, mbështetur nga …

LENS po kërkon të punojë me ju për organizimin e hapësirës së bashkëpunuese, dedikuar për rini “Hapësira për Ideja dhe Inovacion”. LENS po kërkon të angazhojnë kandidatë dhe operatorë ekonomikë …

Projekti “Vetëpunësimi dhe Ndërmarrësi Sociale për Rini” është i financuar nga Bashkimi Evropian përmes Programit të Bashkëpunimit Ndërkufitar IPA II Mali i Zi Kosovë 2014-2020. Projekti synon të kontribuojë në …

Projekti “Vetëpunësimi dhe Ndërmarrësi Sociale për Rini” është i financuar nga Bashkimi Evropian përmes Programit të Bashkëpunimit Ndërkufitar IPA II Mali i Zi Kosovë 2014-2020. Projekti synon të kontribuojë në …

LENS është duke zbatuar projektin “Vetë-punësim dhe Ndërmarrësi Sociale për Rini”. Projekti financohet nga Bashkimi Evropian në kuadër të Programit të Bashkëpunimit Ndërkufitar IPA 2014-2020 Mali i Zi – Kosovë. LENS …

LENS është duke zbatuar projektin “Vetë-punësim dhe Ndërmarrësi Sociale për Rini”. Projekti është financuar nga Bashkimi Evropian në kuadër të Programit të Bashkëpunimit Ndërkufitar IPA 2014-2020 Mali i Zi – Kosovë. Për …

Lens po kërkon një ekspert i cili do të angazhohet në hartimin e një dokumenti të politikave mbi vullnetarizmin në Kosovë dhe i cili do të punoj me grupin e …

Kjo Thirrje e hapur për dhënien e Granteve të Vogla është shpallur në kuadër të projektit WeB4YES (Organizatat e Shoqërisë Civile të Ballkanit Perëndimor për Mbështetjen e Punësimit të të …

Projekti “Vetëpunësimi dhe Ndërmarrësi Sociale për Rini” është i financuar nga Bashkimi Evropian përmes Programit të Bashkëpunimit Ndërkufitar IPA II Mali i Zi Kosovë 2014-2020. Projekti synon të kontribuojë në …

 “GrassRoots Action Support” – GRAS Afati i fundit për dorëzimin e aplikacioneve: 16 maj 2019, ora 17:00h Iniciativa Kosovare për Stabilitet (IKS), Lens dhe Friedrich Ebert Stiftung (FES) janë duke …

A dëshironi të sillni inovacion në fushën tuaj dhe të provoni të krijoni një produkt efektiv, shërbim apo një model të ri të bashkëpunimit që mund të ju sjell vlerë …

Organizata Lens në kuadër të projektit WEB4YES (Organizatat e Shoqërisë Civile të Ballkanit Perëndimor për Punësimin e të Rinjve) është duke organizuar një trajnim 2 ditor për organizatat e shoqërisë civile të cilat punojnë në …

Organizata Lens është duke kërkuar një kompani apo individ që do të ofrojë një trajnim 2 ditor për organizatat e shoqërisë civile të cilat punojnë në fushën e punësimit të …

  Organizata Lens është duke kërkuar një kompani apo individ për të ofruar shërbime për organizimin e punëtorive dhe prezantimeve të rezultateve në kuadër të projektit “Avokim për paraqitjen proporcionale …

Lens po kërkon një koordinator(e) të projekteve në një apo më shumë fusha të cilat i mbulon: ndërmarrësi, politika të punësimit, inovacion, zhvillim i medias elektronike, privatësi dhe mbrojtje e …

Thirrje për propozime për grante të vogla “GrassRoots Action Support” – GRAS Afati i fundit për dorëzimin e aplikacioneve: 12 Nëntor 2018 Iniciativa Kosovare për Stabilitet (IKS), Lens dhe Friedrich …

Organizata LENS ju bën thirrje të gjithë ndërmarrësve të rijnë dhe organizatave të cilat operojnë nën principet e ndërmarrjeve sociale që të aplikojnë në programin përshpejtues apo laboratiorin e ndërmarrjeve …

LENS fton gazetarët e interesuar dhe përfaqësuesit e mediave për pjesëmarrje në punëtorinë një ditore “Kutia e ankesave”. Qëllimi i punëtorisë është që të ndahen informacione me gazetarë të cilët …

A jeni ndërmarrje sociale ose OJQ që operon si e tillë? A dëshironi të orientoni programet tuaja drejt ndërmarrësisë sociale? Aplikoni në kursin 12 ditor të trajnimeve për rritje të …

Organizata LENS fton të gjithë të rinjtë dhe studentët e interesuar që të marrin pjesë në punëtorinë një ditore që do të mbahet me temën “Zhvillimi i mendimit kritik, dhe …

Lens, po kërkon një koordinator/e të projekteve në një apo më shumë fusha të cilat i mbulon: Inovacioni në punësim, zhvillimi i medias elektronike, privatësia dhe mbrojtja e konsumatorit.   …

LENS në bashkëpunim me bartësin e projektit IKS dhe FES Prishtina është duke zbatuar projektin “Aksioni i mbështetjes së organizatave me bazë në komunitet-GRAS”, të financuar nga Bashkimi Evropian. Qëllimi …

Qëllimi: OJQ Lens është dukë kërkuar bashkëpunëtor për realizimin e një ueb faqeje të cilën do ta përdorë për qëllime të projektit Grassroot Action Support – GRAS të financuar nga …