Programet

Programet

Privatcy

The theme is responsive, your website will look great on touch devices.

E-pjesmarrja

Create memorable pages with smooth parallax effects that everyone loves.

Media

Build a front page for your WooCommerce store in minutes.

Transparenca

Mbrojtje konsumatori

Inovacion

 

 

Programet

Privatësi

Privatësia është e drejta për të kontrolluar se kush çka din për ty, dhe nën çfar kushtesh.

ePjesëmarrja

Në kohën e zhvillimit gjithnjë e më të madh të eQeverisjes, ka një kërkesë të shtuar për shërbimet publike dhe informatat të jenë të përshtatura me nevojat e njerëzve dhe të jenë në dispozicion me shtypjen e një butoni, ose të një klikimi në mouse.

Media

Mediat informative janë institucionet më me ndikim në shoqëritë moderne. Asgjë nuk arrin më shpejt te njerzit sesa radio, televizioni, gazetat dhe revistat, ndaj këto mund të jenë instrumente të fuqishme për edukim.

Transparenca

Transparenca promovon llogaridhënie dhe u ofron qytetarëve informacione rreth asaj se çka është duke bërë qeveria.

Mbrojtje konsumatorit

Konsumatorët e sotshëm janë duke e shfrytëzuar internetin dhe teknologjinë mobile për t’u kyçë në rrjete dhe biseda, duke e krijuar një komunitet mbarë-botëror.

Inovacion

Funksionet që janë bërë të mundshme si rezultat i teknologjive të reja janë duke ndryshuar mënyrën se si ne menaxhojmë jetën tonë.