Privatësia është e drejta për të kontrolluar se kush çka din për ty, dhe nën çfar kushtesh.

Që nga themelimi, Lens është angazhuar për promovimin e të drejtës ne privatësi dhe mbrojtje më të madhe të të dhënave personale në Kosovë. Duke operuar në një grant nga Fondi Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS), në Mars të 2012 Lens ka publikuar analizën e parë e legjislacionit të ndërlidhur me privatësinë. Ky punim shërben si bazë e veprimeve të mëtutjeshme në lëmine e privatësisë dhe përditësohet në mënyrë konstante. Versionin fillestar e gjeni tek dokumentet ndërsa versionin e përditësuar këtu.

 

E drejta për të ndarë gjëra të ndryshme me familjen, shokët dhe kolegët tu. E drejta për të ditur se posta jote elektronike, të dhënat tua mjekësore e bankare janë të mbrojtura dhe të sigurta. Privatësia është qenësore për dinjitetin dhe autonominë njerëzore në të gjitha shoqëritë. E drejta për privatësi konsiderohet një nga të drejtat më themelore-që nënkupton se nëse dikush dëshiron t’jua marr atë, i duhet një arsye shumë e fortë.

Nga sot hyn në fuqi Rregullorja e re Evropiane për Privatësinë e të Dhënave. Ndryshimet në Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave do t’u japin qytetarëve të Bashkimit …

Këtë qershor, LENS dhe KCIC do të organizojnë konferencën ndërkombëtare “Për agjendë të përbashkët në të drejtat digjitale”. Më 7 dhe 8 në po të njëjtin muaj, në Sheshin 21 …

Dy OJQ Kosovare, LENS nga Prishtina dhe KCIC nga Gjilani, me ndihmë të një granti nga BE kanë realizuar një projekt i cili ka tentuar të vë në binarë një …

Organizuar nga dy OJQ Kosovare, LENS nga Prishtina dhe KCIC nga Gjilani, qytetarëve dhe përfaqësuesve të shoqërisë civile sot u janë prezantuar mundësit për të shikuar se sa janë të …

Zgjedhjet konsiderohen një aspekt shumë i rëndësishëm i demokracisë̈ dhe mbajtja e një procesi të tillë në mënyrë të lirë dhe të drejtë është një e drejtë elementare e njeriut …

Nën organizimin e dy OJQ-ve vendore LENS dhe KCIC, e me financimin e Bashkimit Evropian dhe Friederich Ebert Stiftung (FES), sot ne Prishtinë u mbajt një konferencë e cila trajtoi …

Qasja e sektorit privat në Kosovë ndaj privatësisë dhe mbrojtjes së të dhënave personale u diskutua në tryezën e organizuar në Prishtinë. Ky diskutim i paraprinë një hulumtimi i cili …

Nën organizimin e dy OJQ-ve Kosovare, LENS nga Prishtina dhe KCIC nga Gjilani, përfaqësues të shoqërisë civile dhe institucioneve shtetërore përkatëse u prezantuan sot me punimin mbi legjislacionin lidhur me …

LENS si bartëse si dhe organizata jo-qeveritare KCIC si partnere, kanë filluar të implementojnë projektin “Mbrojta e të drejtave të njeriut në epokën digjitale”, të mbështetur nga Bashkimi Evropian.   …

FBI ka kërkuar nga kompania Apple që të krijojë mundësinë për përgjime në telefonat e saj, kjo e fundit ka refuzuar dhe përmes një letre të hapur ka tërhequr vëmendjen …