Transparenca promovon llogaridhënie dhe u ofron qytetarëve informacione rreth asaj se çka është duke bërë qeveria.

Ju keni të drejtë të dini se si i përgatisin vendimet institucionet qeveritare, kush merr pjesë në përgatitjen e tyre, kush merr fonde nga buxheti i shtetit, dhe çfarë dokumentesh merren për bazë ose përgatiten për të krijuar dhe adoptuar aktet ligjore.
Ju gjithashtu keni të drejtë qasjeje në ato dokumente, dhe mund t’i bëni të dëgjohen mendimet tuaja rreth tyre, qoftë në mënyrë të drejtpërdrejtë ose tërthorazi- përmes ndërmjetësve që ju përfaqësojnë.

LENS fton gazetarët e interesuar dhe përfaqësuesit e mediave për pjesëmarrje në punëtorinë një ditore “Kutia e ankesave”. Qëllimi i punëtorisë është që të ndahen informacione me gazetarë të cilët …

LENS ka filluar fushatë informuese nëpër komunat e Kosovës duke u takuar me qytetarë dhe ka folur për së afërmi me të pranishmit rreth nivelit të kënaqësisë dhe/ose cilësisë së …

KBeP (Kosova Basic eParticipation Platform) është rezultat i një iniciative të përbashkët të dy organizatave; organizatës së parë të orientuar në teknologjinë për shoqërinë civile në Kosovë, OJQ Lens dhe …

Lens, si organizatë që ka në thelb të punës së vetë teknologjinë dhe qasjen më të mirë e kualitative në shërbimet e komunikimit, e përshëndetë publikimin e këtij raporti dhe …

Lens është duke bërë një hulumtim mbi praninë dhe shërbimet online të ofruara nga qeverisja lokale duke analizuar dhe monitoruar ueb-faqet zyrtare te komunave te Kosovës.   Hulumtimi është ndarë …