Mediat informative janë institucionet më me ndikim në shoqëritë moderne. Asgjë nuk arrin më shpejt te njerzit sesa radio, televizioni, gazetat dhe revistat, ndaj këto mund të jenë instrumente të fuqishme për edukim.

Qeveritë autoritative dhe totalitare e kuptojnë shumë mirë këtë, prandaj edhe bëjnë përpjekje të mëdha për të kontrolluar dhe censuruar mediet e tyre. Mirëpo, në shoqëritë demokratike mediat operojnë të pavarura nga kontrolli qeveritar; ato mbulojnë ngjarjet e rëndësishme si brenda politikës ashtu edhe jashtë saj, duke shërbyer si mbikëqyrës të qeverisë dhe institucioneve tjera të fuqishme.

LENS ju fton të merrni pjesë në takimin e organizuar për të martën me 1 Prill 2014 në Qendrën Informative dhe kulturore të BE-së.   Në këtë ngjarje do të …

Organizata jo-qeveritare LENS, e para në Kosovë me orientim në teknologji, ka prezantuar të martën në Prishtinë rezultatet e hulumtimit “Të rinjtë dhe mediat” të zhvilluar gjatë muajve Korrik dhe …

Projekti rajonal “Të rinjtë dhe mediat” ka pasur për qëllim të analizojë gjendjen e të rinjve në medie në 11 vende të Evropës Juglindore. Projekti, përveç Kosovës paralelisht është zhvilluar …