Në kohën e zhvillimit gjithnjë e më të madh të eQeverisjes, ka një kërkesë të shtuar për shërbimet publike dhe informatat të jenë të përshtatura me nevojat e njerëzve dhe të jenë në dispozicion me shtypjen e një butoni, ose të një klikimi në mouse.

Kjo kërkon pjesëmarrjen e përdoruesve të zakonshëm në procesin e përmirësimit të shërbimeve publike dhe të zhvillimit. ePjesëmarrja ka të bëjë pikërisht me këtë, dhe në me bërjen e proceseve vendimmarrëse më të lehtë duke lidhur njerëzit me qeverinë dhe duke u lejuar atyre të paraqesin pikëpamjet e tyre, komentet, ankesat dhe këshillat për qeverinë përmes përdorimit të teknologjive të reja të informacionit e komunikimit.

Dje, në kuadër të projektit GrassRoots Action Support-GRAS të financuar nga Komisioni Evropian dhe të implementuar nga IKS, LENS dhe FES, u mbajt një tryezë që kishte për qëllim prezentimin …

KBeP (Kosova Basic eParticipation Platform) është rezultat i një iniciative të përbashkët të dy organizatave; organizatës së parë të orientuar në teknologjinë për shoqërinë civile në Kosovë, OJQ Lens dhe …

Ky projekt ka për qëllim lehtësimin e zbatimit të Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile 2013-2017 përmes shfrytëzimit të teknologjisë informative.   Si pjesë kyçe e kësaj platforme, Lens …