Promovimi i të drejtave të Privatësisë në Kosovë

Përparimi i jashtëzakonshëm ne teknologjinë e telekomunikimit dhe informatikë ka pasur një ndikim të madh ne botë; jeta pa telefon mobil ose lidhje interneti duket e paimagjinueshme sot edhe pse shumë pak nga ne kishim qasje ne to para 20 viteve.