Rregullatori yt

LENS ka filluar këto ditë një fazë të re të projektit Rregullatori yt, financuar nga KCSF. Gjatë këtij viti përmes projektit Rregullatori yt, Lens do të fokusohet në dy institucionet …

Regullatori yt

Projekti ka për qëllim të rris transparencën dhe llogaridhënjen për punën e autoriteteve rregullative, si institucione mbikqyrëse të sektoreve me interes të veçantë publik. Lens ka nisur implementimin e projektit …

Tarifat e shërbimit të roaming-ut

Që nga viti i kaluar Lens ka monitoruar kualitetin e informacionit rreth shërbimit të roaming-ut të ofruar nga operatorët e telefonisë mobile në Kosovë. Në kuadër të këtij projekti është …