Çmimi i parasë së falur

Të rinjtë gjithmonë janë konsideruar si pjesa e shoqërisë të cilët kanë mundësitë dhe kohën, që të arrijnë të plotësojnë dëshirat e tyre dhe të bëhen ata që gjithmonë kanë …

Vetëpunësimi

Kosova ende vuan nga problemet sociale, si papunësia e lartë dhe mirëqenia jo e mirë e qytetarëve të saj. Shkalla e rritjes ekonomike e vendit është e pa mjaftueshme dhe …