Tarifat e shërbimit të roaming-ut

Që nga viti i kaluar Lens ka monitoruar kualitetin e informacionit rreth shërbimit të roaming-ut të ofruar nga operatorët e telefonisë mobile në Kosovë. Në kuadër të këtij projekti është …

ePjesëmarrja

Momentalisht Lens është duke punuar në një projekt në fushën e ePjesëmarrjes në Kosovë. Qëllimi i këtij projekti është që të mbështesë implementimin e strategjisë për dialog midis shoqërisë civile …

Komuna ime online

Lens në 12 muajt e fundit ka monitoruar praninë e materialeve dhe shërbimeve online të ofruara nga ueb-faqet e komunave të Kosovës. Hulumtimi është fokusuar në dy çështje kryesore, sasinë …