Rregullatori yt

Lens është duke realizuar një analizë të kornizës dhe funksionit të autoriteteve rregullatore që punojnë në Kosovë. Projekti ynë i fundit “Rregullatori yt” synon rritjen e llogaridhënies dhe transparencës me …