Shpallje për punë

LENS është duke zbatuar projektin “Vetë-punësim dhe Ndërmarrësi Sociale për Rini”. Projekti financohet nga Bashkimi Evropian në kuadër të Programit të Bashkëpunimit Ndërkufitar IPA 2014-2020 Mali i Zi – Kosovë. LENS …