Ngritja e liderëve të së ardhmes: Ndërmarrjet shoqërore në Kosovë

Kanë kaluar më shumë se 18 vjet nga përfundimi i luftës në Kosovë, përkundër përmirësimit të dukshëm, vendi ende ballafaqohet me një mori sfidash shoqërore, politike dhe mjedisore. Kë tu nuk jemi të vetmit, edhe shumë shtete të tjera ballafaqohen me po të njejtat probleme, siç edhe mund të shihet në Sfidat e Zhvillimit të Qëndrueshëm, të formuluara në vitin 2015 nga Kombet e Bashkuara, të cilat janë pranuar nga 193 shtete.