Çmimi i parasë së falur

Të rinjtë gjithmonë janë konsideruar si pjesa e shoqërisë të cilët kanë mundësitë dhe kohën, që të arrijnë të plotësojnë dëshirat e tyre dhe të bëhen ata që gjithmonë kanë dëshiruar të jenë në jetë. Fatkeqësisht, në Kosovë të rinjtë janë mjaft të rrezikuar në raport me mundësitë e tyre në tregun e punës. Ky grup, përfshirë edhe grupet tjera që janë të rrezikuara nga përjashtimi shoqëror në tregun e punës, paraqesin një shifër mjaft të lartë në Kosovë. Kjo konsiderohet të jetë një sfidë mjaft e madhe për zhvillimin e ekonomisë së vendit.