Raporti per papunesine e te rinjve ne Kosove

Ky hulumtim është implementuar si pjese e projektit: “Platformë regjionale për përkrahje të inovacionit në politika sociale dhe të punësimit që garantojnë siguri për të rinjtë në rrezik” mbështetur nga Fondi i Komisionit Evropian për Shoqëri Civile, implementuar nga një partneritet i gjashtë organizatave nga Ballkani Perendimor si dhe Turqia.