Kërkojmë kolegë të ardhshëm!

Lens, po kërkon një koordinator/e të projektit për një periudhë së paku dy-vjeçare.   Projekti trajton çështjen e papunësisë tek të rinjtë, me vëmendje të veçantë te grupet e margjinalizuara …