Ndikimi i mediave sociale në punësimin e të rinjve

Ky raport, bashkë me aktivitetet që e kanë shoqëruar, është prodhuar nga Lens në kuadër të projektit: “Platforma rajonale e shoqërisë civile për avokim të inovacionit social brenda politikave të punësimit të të rinjve”. Projekti po implementohet nga një konsorcium i gjashtë organizatave të Ballkanit.