Akcelerator i Ndërmarrjeve Sociale – Bootcamp III

Po ndodhë tani: Bootcamp III me bizneset sociale qe janë duke e përshpejtuar zhvillimin e aftësive dhe qëndrueshmërisë, organizuar nga Lens me përkrahje të Enhancing Youth Employment- EYE Project

Në ditën e parë pjesëmarrësit mësuan për teknikat moderne të marketingut dhe mënyrat se si ti aplikojnë ato në punën e tyre.

Dita e dytë ishte e ndare për takim inspirues me një ndërmarrës të suksesshëm ku grupi pati rast të dëgjojnë nga afër, prej dorës së parë, përvojat nga bota reale. Visar Ramajli nga KIVO dhe Cacttus paraqiti një perspektivë unike nga përvoja e ndërmarrjeve të themeluara dhe te ngritura nga ai dhe përgjigj në pyetjet e shumta. E falënderojmë Visarin për kohën e ndarë dhe për kontributin e jashtëzakonshëm në këtë event.

Dita e tretë ishte e ndarë për aktivitete të përqendruara enkas në misionin e tyre si ndërmarrje sociale dhe matjen e ndikimit pozitiv në shoqëri.