Hulumtim: Shërbimi ROAMING i operatorëve vendorë të telefonisë mobile

Nëse e përdorë telefonin tënd mobil kur je jashtë Kosovës, sigurisht ke vërejtur se tarifat që aplikohen janë dukshëm më të larta se sa kur je në Kosovë.

 

LENS po hulumton për mundësitë e ndikimit në uljen e çmimeve dhe rritjen e transparencës së operatorëve në lidhje me shërbimet e roaming-ut. Ju ftojmë të na bashkangjiteni duke u përgjigjur në këtë pyetësor të shkurtër: https://docs.google.com/forms/d/1dblyuDtgVHbLZOatzaQhLwcSdJTnAg_fd8exv2NVXaYëviewform