Prezentimi i hulumtimit: “Ngritja e liderëve të së ardhmes: Ndërmarrjet shoqërore në Kosovë”

OJQ Lens prezanton hulumtimin që e sqaron skenën e ndërmarrësisë shoqërore në Kosovë dhe e shpjegon trendin në kontekst global. Besojmë se ky punim paraqet një burim të mirë të informatave mbi temën dhe është  i dobishëm si për profesionistë të fushës, ashtu edhe për palë tjera të interesuara. Punimi në tërësi është mbështetur nga projekti i Zyrës Zviceranë për Zhvillim dhe Bashkëpunim- EYE.

 

Hulumtimin e plotë mund ta gjeni këtu.