Thirrje e Hapur për aplikim

LENS po kërkon mentor me përvojë për edukimin e të rinjve. Gjatë muajit mars, është planifikuar të organizohet një punëtori tre ditore si pjesë e programit “i2 SPACE”.

Si angazhim kryesor – mentorët kanë për detyrë të ndihmojnë pjesëmarrësit të zhvillojnë projektet e tyre – nga ideja në prototip.

Nga mentorët kërkohet të jenë të familjarizuar me fushën e teknologjisë informative si në Kodim, Marketing Digjital, Fotografi, Dizajn Grafik, 3D Printim dhe Elektronik.

Nëse ke interesim dhe dëshiron të jesh pjesë e komunitetit i2 SPACE si mentor – dërgo shprehje të interesimit dhe CV në e-mail info@ngolens.org, jo më larg se 3 mars 2020, ora 12:00.

Për më shumë rreth i2 SPACE: https://bit.ly/2uFqeBq

P.S.: Shëno në subjektin e emalit – Mentor në i2 SPACE.