Thirrje e hapur për organizimin e punëtorive, prezantimeve dhe hartimin e modelit për përfshirjen e komuniteteve jo-shumicë në jetën publike.

 

Organizata Lens është duke kërkuar një kompani apo individ për të ofruar shërbime për organizimin e punëtorive dhe prezantimeve të rezultateve në kuadër të projektit “Avokim për paraqitjen proporcionale të punësimit”.

Për informata të zgjeruara, ju lutem shkarkoni dokumentin me Termat e Referencës: kliko.

Të interesuarit duhet të dërgojnë ofertat me post ose në kopje fizike në këtë adresë:

Sylejman Vokshi 25 kati i dytë, Nr. 6, 10000 Prishtinë, Lens.

Afati për aplikim është i hapur deri më 15 shkurt 2019.