Thirrje për shprehje të interesit hulumtim për paqen dhe pajtimin

Lens si pjesë e projektit “Duke ecur në rrugën e pajtimit – fuqizimi i komuniteteve për një shoqëri paqësore është duke kërkuar një ekspert për të kryer një hulumtim për paqen dhe pajtimin.

Duke ecur në rrugën e pajtimit – fuqizimi i komuniteteve për një shoqëri paqësore është një projekt për krijimin e kapaciteteve i financuar nga Bashkimi Evropian në kuadër të Programit Erasmus plus. Organizata udhëheqëse është Përtej Barrierave Shqipëri në bashkëpunim me pesë partnerë të tjerë nga Kosova, Maqedonia e Veriut, Serbia, Kroacia dhe Bosnja dhe Hercegovina.

të interesuarit mund të gjejnë më shumë informata në linkun në vazhdim: TOR_desk research on peace and reconciliation

Afati i fundit për aplikim është 15 janar 2020!