Thirrje për shprehje të interesit: Konsulent për Media Sociale

Termat e referencës

Për: Konsulent për Media Sociale për aktivitetet e “Dita Ndërkombëtare e Vullnetarizmit”, pjesë e projektit “Vullnetarizmi për Rininë dhe Ndërtimin e Kapaciteteve të Sektorit Privat”, mbështetur nga Zyra e UNICEF në Kosovë.

 1. Për Organizatën

LENS është një organizatë joqeveritare e vendosur në Prishtinë, Kosovë që synon të kontribuojë në zhvillimin e demokracisë dhe të rrisë cilësinë e jetës përmes promovimit të teknologjisë moderne, inovacionit dhe qasjes më të mirë ndaj informacionit. “Vullnetarizmi për Rininë dhe Ndërtimin e Kapaciteteve të Sektorit Privat” përkrahur nga Zyra e UNICEF në Kosovës, është një projekt që synon të forcojë dhe kultivojë më tej vullnetarizmin mes të rinjve, si një qasje ndaj ngritjes së aftësive të rinjve ndaj kërkesave moderne të tregut. Ky projekt bashkon të gjithë aktorët dhe shërben si një urë lidhëse midis të rinjve dhe subjekteve që ofrojnë mundësi për ta.

Një nga aktivitetet kryesore të projektit është ngjarja që shënon “Ditën Ndërkombëtare të Vullnetarizmit” dhe bashkon deri në treqind (300) të rinj nga e gjithë Kosova për të ngritur vetëdijen për rëndësinë e vullnetarizmit.

 1. Qëllimi i shërbimit

Nën drejtimin dhe mbikëqyrjen e ekipit të LENS, ne jemi në kërkim të një konsulenti të mediave sociale që do të ndihmojë në zhvillimin dhe prodhimin e përmbajtjes dhe materialeve  multimediale në mënyrë që të arritjmë audiencën dhe visibilitetin mbi ngjarjen, aktivitete të lidhura me ueb duke përfshirë transferimi në platformë online dhe integrimin dixhital në të gjitha aktivitet të parashikuara për këtë ngjarje.

 1. Metodologjia

Në bashkëpunim të ngushtë me ekipin e LENS, individi/ kompania e zgjedhur do të kryejë detyrat e mëposhtme indikative:

 • Krijoni përmbajtje që është në përputhje me qëllimet dhe objektivat e projektit dhe ngjarjes.
 • Krijoni një strategji për rrjete sociale.
 • Krijoni përmbajtje editoriale (histori, foto, imazhe avokimi, fushata).
 • Dizenjoni dhe postoni materiale të nevojshme për ngjarjen.
 • Kryeni intervista të përshtatshme të shkurtra me përfituesit dhe palët e interesit.
 1. Rezultatet e pritura
 • Rritje e ndjekësve deri në fund të detyrës.
 • Tregime, postime në media sociale, video, imazhe, infografikë, foto dhe / ose çfarëdo përmbajtje tjetër në kanale dixhitale.
 • Paketat e mediave sociale të përgatitura për të gjitha aktivitetet kryesore, datat, lëshimet, etj. dhe të ndara me palët e interesuara, aty ku është e përshtatshme.
 1. Pranueshmëri

Më poshtë janë aftësitë minimale që kërkohen për ekzekutimin e duhur të fushës së mësipërme të punës:

 • Të paktën një diplomë Bachelor në gazetari, marketing, shkencë sociale, komunikim ose një fushë të lidhur.
 • Të paktën 3 vjet përvojë në menaxhimin e mediave sociale dhe të shkruarit në internet.
 • Përvojë e demonstruar në mirëmbajtjen e llogarive të mediave sociale, veçanërisht Facebook, Instagram dhe Twitter, si dhe përvojë me Organizata Joqeveritare; njohuri dhe kuptim të peisazhit dixhital lokal dhe global.
 • Përvojë me dizajn grafik, aftësi për të krijuar dizajne të thjeshta për qëllime të mediave dixhitale.
 • Përvojë në zhvillimin e përmbajtjes për të gjeneruar përgjigje nga audienca në internet.
 • Rrjedhshmëri në gjuhën shqipe dhe angleze: të shkruar dhe folur.
 • Përvoja e mëparshme e UNICEF, UN dhe /ose organizata ndërkombëtare, në një rol të ngjashëm, është e preferueshme.
 1. Koha dhe vendndodhja

Marrëveshja e shërbimit do të fillojë nga data 20 nëntor 2019 deri më 19 dhjetor 2019

Koha: Nëntor, 2019

 1. Pagesa

Pagesat do të bëhen pas përfundimit të detyrës.

 1. Aplikimi

Aplikantët e interesuar duhet të paraqesin CV-të e tyre jo më vonë se 18 Nëntor 2019, ora 12:00 am, në info@ngolens.org