ePjesëmarrja

Momentalisht Lens është duke punuar në një projekt në fushën e ePjesëmarrjes në Kosovë. Qëllimi i këtij projekti është që të mbështesë implementimin e strategjisë për dialog midis shoqërisë civile …

Komuna ime online

Lens në 12 muajt e fundit ka monitoruar praninë e materialeve dhe shërbimeve online të ofruara nga ueb-faqet e komunave të Kosovës. Hulumtimi është fokusuar në dy çështje kryesore, sasinë …

Kallxo.com

Platforma online www.kallxo.com është projekt i përbashkët i organizatave Internews Kosova, Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese, OJQ “LENS” dhe Agjensionit Kundër Korrupsion, i mbështetur financiarisht nga Programi i Kombeve të …

Të rinjtë dhe mediat

Projekti rajonal “Të rinjtë dhe mediat” ka analizuar gjendjen e të rinjve në medieve në 11 vende të Evropës Juglindore. Është financuar nga Fondacioni për shoqëri të hapur, ndërsa është …